M366 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M366
Mã : 213

 M366


M293
 
 

 
 
 
 

Xem chi tiết                            Tấm có thể được treo phía          Tấm có thể được lắp        Lắp Connect Covering cup

                                                            dưới tấm khác                        nghiêng 1 góc 600

 

                                      

 
 

KT, mm

1200x1200

1

Tấm Solo Octagon

1,19m2/ tấm

2

Móc treo điều chỉnh (Alt 1)

4/tấm

3

Connect Covering cup (Alt 1, lựa chọn)

4/tấm

4

Bộ móc treo điều chỉnh (Alt 1, lựa chọn)

4/tấm

5

Đinh xoắn (Alt 1)

4/tấm

6

Kẹp điều chỉnh (Alt 2)

4/tấm

7

Đĩa cố định (Alt 2)

4/tấm

8

Ốc vặn xoắn (Alt 2)

8 chiếc/tấm

 

Độ sâu toàn hệ thống: ∆1:140mm / ∆2:121mm