Trần âm thanh Ecophon | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
        Sản phẩm   /  Trần âm thanh Ecophon
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Solo Circle Ecophon Solo Circle là một giải pháp âm thanh, được sử dụng...
800x800
1200x1200
Solo Square Ecophon Solo Square là một giải pháp âm thanh, được sử dụng...
1200x1200
Focus™ Fixiform Ds Ecophon Focus Fixiform Ds được sử dụng để tạo ra những sự...
600x600
1200x600
1500X600
1900X600
2300X600
Focus™ Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E được sử dụng để tạo ra những sự...
600x600
1200x600
1500X600
1900X600
2300X600
Focus™ Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E được sử dụng để tạo ra những sự...
600x600
1200 x 600
1500X600
1900X600
2300X600
Master Matrix Ecophon Master™ Matrix là hệ thống trần âm thanh được cấp...
600x1040
600x1200
600x2400
1200x1040
1200x1200
2400x1040
2400x1200
Focus Lp Ecophon Focus Lp là hệ thống trần giấu xương, được sử dụng...
600x150
600x300
600x600
1200x150
1200x300
1200x600
1800x600
Master Rigid A Sản phẩm phù hợp với các lớp học hoặc một số khu vực...
600x600
1200x600
1200x1200
Xem tiếp    1   2   3   4   5