Trần âm thanh Ecophon | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
        Sản phẩm   /  Trần âm thanh Ecophon
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Master Rigid E Phù hợp với các lớp học hoặc các khu vực có đòi hỏi...
600x600
1200x600
1200x1200
Master Rigid Dp Sản phẩm phù hợp với các phòng học hoặc các khu vực khác...
600x600
1200x600
1600x600
1800x600
2400X600
Focus Wing Ecophon Focus Wing được lắp đặt như những tấm trần nổi...
1200x200
Ecophon Edge™ 500 Ecophon Edge 500 là một hệ thống được sử dụng như những...
600x600
1200x600
1200x1200
1200x1200
Solo Baffle Ecophon Solo Baffle là một giải pháp âm thanh, được sử dụng...
1200x200
1200x300
1200x600
Focus A Tấm trần Ecophon Focus A được sử dụng cho những căn phòng...
600x600
1200x600
1200x1200
1600x600
1800x600
2000x600
2400x600
Focus™ B Ecophon Focus B được dùng trong những căn phòng đòi hỏi độ...
600x600
Focus Ds Ecophon Focus Ds đuợc sử dụng cho những căn phòng đòi hỏi...
600x600
1200x600
1200x1200
1600x600
1800x600
2000x600
2400x600
Xem tiếp    1   2   3   4   5