Tập đoàn VNPT | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
   Công trình / Các tòa nhà văn phòng / 2008
Tập đoàn VNPT
Chủ đầu tư : VNPT
Nhà thầu : Trung tâm điều hành và khai thác các dịch vụ tin học Viễn thông- 57 Huỳnh Thúc Kháng
năm : 2008
Giới thiệu

Nhà thầu chính: Chi nhánh CT CP đầu tư xây dựng Số 4- XNXD số 8 (2008-2009) 

Tòa nhà Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) là một ví dụ tiêu biểu cho công trình sử dụng nhiều tấm trần Ecophon Focus E nhất, với tổng khối lượng là 10.000m2 trần. Công trình được hoàn thành vào năm 2008. 

 

 

Hình ảnh