Đài truyền hình phát thanh Quảng Ngãi | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
   Công trình / Phòng thu, ĐTH, studio /  2011
Đài truyền hình phát thanh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư : Đài truyền hình phát thanh Quảng Ngãi
Nhà thầu : Công ty xây dựng đô thị và khu công nghiệp
năm : 2011
Giới thiệu

Năm 2011, công ty Phương Ngọc tiến hành cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm cho Đài truyền hình phát thanh Quảng Ngãi. Công trình có diện tích trần là 500m2 và diện tích tường lên tới 1000m2, sử dụng tấm trần Focus E (1200 X 1200) và tấm tường cạnh Texona cạnh A (2700 x 1200 x 40)

Hình ảnh