Trường quay VTC | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
   Công trình / Phòng thu, ĐTH, studio / 2013
Trường quay VTC
Chủ đầu tư : Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2013
Giới thiệu

 Công trình sử dụng sản phấm tấm trần Ecophon Focus E và tấm tường Super G cạnh A

Hình ảnh