Trung tâm THVN tại Phú Yên | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
   Công trình / Phòng thu, ĐTH, studio / 2016
Trung tâm THVN tại Phú Yên
Chủ đầu tư : Trung tâm THVN tại Phú Yên
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (tổng thầu)
năm : 2016
Giới thiệu

Công ty TNHH Phương Ngọc với vai trò tổng thầu đã gấp rút hoàn thiện công trình "Trung tâm THVN tại Phú Yên" trong những ngày cuối năm 2016.

Hạng mục trang âm gồm:

- Tấm trần âm thanh Ecophon Focus A, màu trắng 010, KT: 600x600x20mm. (KL ~1000m2 trần)

- Tấm tường âm thanh Ecophon Master A/ Alpha, KT: 1200x2700x40mm (KL ~1000m2 tường)

- Các cấu kiện trang âm khác.

 

 

Hình ảnh