Phòng thu, ĐTH, studio | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
   Công trình - Phòng thu, ĐTH, studio
Chủ đầu tư : Đài Phát thanh-truyền hình Thái Nguyên
Nhà thầu : Nhà thầu chính Xí nghiệp điện tử DTH
năm : 2007
Chủ đầu tư : Hãng phim tài liệu Khoa học Trung ương
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2004
Chủ đầu tư : Đài Tiếng Nói Việt Nam
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp hệ thống trang âm)
năm : 2009
Xem tiếp    1   2