M316 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M316
Mã : 185

 

 M316

 

 

m316_tkh M316_det1 M316_det2
Xem phụ lục chi tiết Kẹp giữ liên kết phía dưới clip A (mẫu chính) dụng cụ tháo dỡ liên kết

 

 
Sơ đồ lắp đặt (M316) for Ecophon Master Rigid A
 
  KT, mm
1 Tấm trần Master Rigid A
2,8/m²
2 Xương trục chính Connect T24 , lắp đặt ở trung tâm 1200 mm  (khoảng cách tối đa tính từ tường là 600 mm, có thể lên tới 1200 mm nếu không có thêm tải trọng giữa tường và xương trục chính).
0,9m/m²
3 Xương trục phụ Connect T24, dài 1200 mm, được lắp đặt ở trung tâm 600 mm
1,7m/m²
4 Xương trục phụ Connect T24, dài 600 mm
0,9m/m²
5 Móc treo có điều chỉnh, được lắp đặt ở trung tâm 1200 mm (khoảng cách tối đa tính từ tường là 600 mm)
0,7/m²
6 Kẹp móc treo liên kết
0,7/m²
7 Kẹp giữ liên kết phía dưới clip A
2 chiếc/tấm
8 Thanh xương góc, được lắp ở trung tâm 300 mm (đối với tấm 1200x1200 là 200 mm)
theo yêu cầu
9 Lắp đặt trực tiếp: Móc treo trực tiếp, lắp ở trung tâm 1200 mm
0,7/m²
10 Tấm hỗ trợ Extra Bass (1200x600x50 mm)
0,6/m²
Δ Độ sâu tối thiểu của toàn bộ hệ thống: 100 mm
-
δ Độ sâu tháo dỡ tối thiểu: 120 mm, (170 mm bao gồm tấm hỗ trợ Ecophon Extra Bass)
-