2008 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Khối hội trường, trung tâm - 2008
Chủ đầu tư : Văn phòng chính phủ
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương NGọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2008