2017 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Khối hội trường, trung tâm - 2017
Chủ đầu tư : Công ty Than Thống Nhất TKV
Nhà thầu : Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt trần Ecophon
năm : 2017
Chủ đầu tư : Công ty Than Thống Nhất - TKV
Nhà thầu : Công ty Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trần âm thanh Ecophon - Thụy Điển
năm : 2017
Chủ đầu tư : Công ty Than Thống Nhất - TKV
Nhà thầu : Công ty Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trần âm thanh Ecophon - Thụy Điển
năm : 2017