Trần căng Barrisol | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
        Sản phẩm   /  Trần căng Barrisol
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Barrisol Lighting 3D Forms Trần xuyên sáng được thiết kế để tạo ra các đường nét...
Barrisol 3D Forms Trần xuyên sáng được thiết kế để tạo ra các đường nét...
A30 Microacoustic® Nhờ có tấm Microacoustics®, độ hút âm có thể được quy...
A40 Miniperf® Nhờ có những lỗ đục nhỏ, sự cộng hưởng được giảm...
A20 Acoperf® Tấm này chỉ được sử dụng từ 100mm, 200mm hoặc kết hợp...
A10 Microperf® Việc sử dụng tấm Microperf® là một điều tuyệt vời để...