2016 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Khối hội trường, trung tâm - 2016
Chủ đầu tư :
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trần âm thanh
năm : 2016
Chủ đầu tư :
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp và lắp đặt tấm Ecophon)
năm : 2016
Chủ đầu tư : Công ty Than Thống Nhất - TKV
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2016