2007 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Trường Đại học - 2007
Chủ đầu tư : Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2007
Chủ đầu tư : Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp và lắp đặt tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2007