2015 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Khối hội trường, trung tâm - 2015
Chủ đầu tư :
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu phụ cung cấp và lắp đặt trần, tường tiêu âm Ecophon và các cấu kiện âm thanh khác)
năm : 2015
Chủ đầu tư : Bản Quản lý đầu tư xây dựng công trình sở văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc
năm : 2015