2014 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Khối hội trường, trung tâm - 2014
Chủ đầu tư : UBND Thành phố Hà Nội
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu phụ cung cấp và lắp đặt trần, tường tiêu âm Ecophon và các cấu kiện âm thanh khác
năm : 2014
Chủ đầu tư :
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu phụ cung cấp và lắp đặt trần và tường hút âm Ecophon)
năm : 2014
Chủ đầu tư : UBND Thành phố Lai Châu
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2014