2012 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Nhà máy - 2012
Chủ đầu tư : Nhà máy Bia Việt Nam
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2012
Chủ đầu tư : Nhà máy Bia Việt Nam tại Đà Nẵng
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2012