2016 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Phòng thu, ĐTH, studio - 2016
Chủ đầu tư : Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2016
Chủ đầu tư :
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2016
Chủ đầu tư : Trung tâm THVN tại Phú Yên
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (tổng thầu)
năm : 2016