Phòng thu, ĐTH, studio | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Phòng thu, ĐTH, studio
Chủ đầu tư : Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2016
Chủ đầu tư :
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2016
Chủ đầu tư : Trung tâm THVN tại Phú Yên
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (tổng thầu)
năm : 2016
Chủ đầu tư : Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2013
Chủ đầu tư : Đài Phát thanh truyền hình An Giang
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2012
Chủ đầu tư : Đài truyền hình phát thanh Quảng Ngãi
Nhà thầu : Công ty xây dựng đô thị và khu công nghiệp
năm : 2011
Xem tiếp    1   2