Đài Phát thanh truyền hình An Giang | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
   Công trình / Phòng thu, ĐTH, studio / 2012
Đài Phát thanh truyền hình An Giang
Chủ đầu tư : Đài Phát thanh truyền hình An Giang
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm)
năm : 2012
Giới thiệu

 Công trình sử dụng hệ thống trần, tường âm thanh Ecophon (Thụy Điển).

Sản phẩm được lắp đặt cho công trình này là tấm trần âm xương Focus E (1200 X 1200) và tấm tường hút âm Texona cạnh A (2700 x 1200 x 40).

Hình ảnh