Trường Đại học | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Trường Đại học
Chủ đầu tư : Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp hệ thống trần âm thanh Ecophon)
năm : 2015
Chủ đầu tư : Đại học Đà Lạt
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2004
Chủ đầu tư : Đại học Bách khoa Hà Nội
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2005
Chủ đầu tư : Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2007
Chủ đầu tư : Đại học Tôn Đức Thắng
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2008
Chủ đầu tư : Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp và lắp đặt tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2007
Xem tiếp    1   2