2008 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Các tòa nhà văn phòng - 2008
Chủ đầu tư : VNPT
Nhà thầu : Trung tâm điều hành và khai thác các dịch vụ tin học Viễn thông- 57 Huỳnh Thúc Kháng
năm : 2008