2004 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Trường Đại học - 2004
Chủ đầu tư : Đại học Đà Lạt
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2004