2013 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Phòng thu, ĐTH, studio - 2013
Chủ đầu tư : Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc cung cấp và lắp đặt hệ thống trang âm
năm : 2013