2010 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Các tòa nhà văn phòng - 2010
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Phương Ngọc
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc
năm : 2010