2015 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Trường Đại học - 2015
Chủ đầu tư : Đại học Hồng Đức - Thanh Hóa
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp hệ thống trần âm thanh Ecophon)
năm : 2015