Hygiene | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
        Sản phẩm   /  Trần âm thanh Ecophon  /  Hygiene
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Ecophon Hygiene Performance™ Plus A TECH Ecophon Hygiene Performance™ Plus A là hệ thống trần hút âm có...
600x600
600x600
1200x600
1200x600
Hygiene Advance™ A C4 Ecophon Hygiene Advance A C4 là một tấm hút âm đặc biệt, sử...
600x600
600x600
1200x600
1200x600
Hygiene Advance™ A C3 Hệ thống Ecophon Hygiene Advance A C3 là hệ thống trần hút âm...
600x600
600x600
1200x600
1200x600
Hygiene Advance™ Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 là một hệ thống mở với các...
1200x600
Hygiene Advance™ Wall C3 Ecophon Hygiene Advance Wall C3 là hệ thống tấm tường hút âm...
1200x600
Hygiene Advance™ Protection C3 Ecophon Hygiene Advance Protection C3 là hệ thống tường hút âm...
1200x600