M246 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M246
Mã : 84
M246

 M246

M246
 

M246_det1 M246_det2 M246_det3 M246_det4
       
Sơ đồ lắp đặt  (M246) cho tấm Ecophon Hygiene Advance A C4
 
  KT, mm  
  600x600 1200x600
1 Ecophon Hygiene Advance A 2,8/m² 1,4/m²
2 Thanh xương trục chính T24 C4, c1200 0,9m/m² 0,9m/m²
3 Thanh xương trục phụ T24 C4, L=1200, c600 1,7m/m² 1,7m/m²
4 Thanh xương trục phụ T24 C4, L=600 0,9m/m² -
5 Móc treo điều chỉnh C4, c1200, (khoảng cách tối đa tình từ tường là 600 mm)  0,7/m² 0,7/m²
6 Kẹp Connect Hygiene clip 20 C4 11/m² 7/m²
7 Kẹp Connect Hygiene clip 40 C4 11/m² 7/m²
8 Thanh xương góc C4, cố định ở vị trí c300 mm theo yêu cầu theo yêu cầu
9 Kẹp Connect Demo clips 20 C4, (nơi tiếp cận cần thiết) theo yêu cầu theo yêu cầu
10 Đĩa cố định C4 0,7/m² 0,7/m²
11 Đinh xoắn C4 0,7/m² 0,7/m²
12 Ốc vít C4 3,4/lm xương góc C4 3,4/lm xương góc C4
13 Tấm kỹ thuật Ecophon Hygiene Advance  (độ dày 20 mm) theo yêu cầu theo yêu cầu
14 Keo dính (Ecophon không cung cấp) theo yêu cầu theo yêu cầu
15 Ecophon Hygiene Advance A 20 mm (nơi tiếp cận cần thiết) theo yêu cầu theo yêu cầu
16 Băng dính lưới Hygiene Advance theo yêu cầu theo yêu cầu
Min. độ sâu của hệ thống: 150 mm - -
Min. độ sâu tháo dỡ: 150 mm - -