2013 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Khối hội trường, trung tâm - 2013
Chủ đầu tư : Bộ Quốc Phòng
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc
năm : 2013