Tấm tường âm thanh Ecophon | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
        Sản phẩm   /  Tấm tường âm thanh Ecophon
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Akusto One SQ Để tăng sự hấp thụ âm thanh trong phòng thì chúng tôi cung...
Ø600
600x600
Ø800
Ø1200
1200x300
1200x600
Tấm tường Ecophon cạnh A Tấm tường cạnh A được sử dụng như vật liệu bổ sung hay...
2700x1200
Tấm tường Ecophon cạnh C Tấm tường cạnh C được sử dụng như vật liệu bổ sung hay...
2700x600