M195 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M195
Mã : 63

 M195

 

 

M195
 
 
M195_det1 M195_det2 M195_det3 M195_det4
       
Mô tả cách lắp đặt (M195) cho tấm tường cạnh C theo phương thẳng đứng
 
  KT, mm
  2700x600
1 Tấm tường Ecophon cạnh C 0,62/m²

2 Bộ Connect WP Profile, L=2687 mm, cố định( cùng với Chốt định vị mã 0214),                ở trung tâm 400 mm, với Connect WP Space bar 1050, L=2400 mm

theo yêu cầu
3 Chốt định vị, cố định cách tâm 400 mm theo yêu cầu
4 Connect WP Space bar, L=2400 mm theo yêu cầu
5 Bộ Connect WP Profile, L=2687 mm, cố định cách tâm ở 400 mm theo yêu cầu
6 Bộ góc ngoài tường: Bộ Connect WP Profile, L=2687 mm, cố định cách tâm ở 400        mm theo yêu cầu
7 Bộ góc trong tường: tấm tường và bộ Connect WP Profile, L=2687 mm cùng với kích thước đầy đủ của tấm tường không có khung xương theo yêu cầu
8 Kích thước đầy đủ của tấm tường không có khung xương theo yêu cầu
9 Mối nối giữa các tấm tường (chốt cài có thể được sử dụng để cố định các tấm tường)  theo yêu cầu
10 Khung góc ngoài Connect WP trong bộ Connect WP Profile theo yêu cầu
11 Khung góc trong Connect WP trong bộ Connect WP Profile theo yêu cầu