2008 | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình - Trường Đại học - 2008
Chủ đầu tư : Đại học Tôn Đức Thắng
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2008
Chủ đầu tư : Viện Âm nhạc Việt Nam
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp và lắp đặt tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2008