Viện Âm nhạc Việt Nam | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình / Trường Đại học / 2008
Viện Âm nhạc Việt Nam
Chủ đầu tư : Viện Âm nhạc Việt Nam
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (cung cấp và lắp đặt tấm trần, tường tiêu âm Ecophon)
năm : 2008
Giới thiệu

 Viện Âm nhạc Việt Nam sử dụng vật liệu: Focus E, tấm tường Wall Panel C/ Texona, Master A/ Alpha và Master E.

Hình ảnh