M194 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M194
Mã : 62
M194

 M194

 

 

M194
 
 
M194_det1 M194_det2 M194_det3
     
 
Mô tả cách lắp đặt (M194) cho tấm tường Ecophon cạnh A
 
 

KT, mm

 

2700x1200

1. Tấm tường Ecophon cạnh A

theo yêu cầu

2. Khung xương bo viền, L=2700 mm, cố định ở vị trí tâm 300 mm . Đĩa định vị được lắp ở bên trong tại mỗi điểm định vị nếu như Tấm tường không được đỡ bởi sàn nhà.

theo yêu cầu

3. Đĩa định vị, lắp bên trong tại mỗi điểm định vị nếu như Tấm tường không được đỡ bởi sàn nhà

theo yêu cầu

4. Khung xương bo viền, L=2700 mm, lắp đặt với đĩa đệm ở vị trí giữa 400 mm

theo yêu cầu

5. Đĩa đệm, cố định ở vị trí giữa 400 mm

theo yêu cầu

6. Góc trong tường: Khung xương bo viềnConnect Channel trim, L=2700 mm,   cố định ở  tâm 400 mm

theo yêu cầu

7. Khung xương liên kết , L=2700 mm (Cách lắp đặt: cố định tại vị   trí nhờ  xương bo viền)

theo yêu cầu

8. Thanh xương Connect T24, L=3700 mm (Cách lắp đặt: cố định   tại vị trí nhờ xương bo viền)

theo yêu cầu

9. Góc ngoài tường: Khung xương bo viền, L=2700 mm, cố định ở  tâm 400 mm

theo yêu cầu

10. Viền: Khung xương bo viền , L=2700 mm, cố định ở vị trí giữa 300 mm, đĩa định vị Connect Direct fixing plate có thể được lắp đặt   ở bên trong nhằm hỗ trợ thêm

theo yêu cầu

11. Đĩa định vị, có thể được lắp bên trong nhằm hỗ trợ thêm

theo yêu cầu