M317 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M317
Mã : 186

 

 M317

 
M317

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

m317_tkh M317_det1 M317_det2 M122_det3
Xem phụ lục chi tiết Kẹp giữ liên kết phía dưới clip E (tấm chính) dụng cụ tháo dỡ liên kết dụng cụ cắt E

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ lắp đặt (M317) cho tấm Ecophon Master Rigid 
1 Tấm Master Rigid E 2,8/m²
2 Xương trục chính Connect T24, lắp ở trung tâm 1200 mm (khoảng cách tối đa tính từ tường   là 600 mm, có thể lên tới 1200 mm nếu không có thêm tải trọng của xương trục chính và tường). 0,9m/m²
3 Xương trục phụ Connect T24 , dài 1200 mm, lắp đặt ở trung tâm 600 mm  1,7m/m²
4Xương trục phụ Connect T24 , dài 600 mm 0,9m/m²
5 Móc treo có điều chỉnh, lắp ở trung tâm 1200 mm (khoảng cách tối đa tính từ tường là 600 mm) 0,7/m²
6 Kẹp móc treo 0,7/m²
7 Kẹp giữ liên kết phía dưới clip E 2chiếc/tấm
8 Thanh xương góc, lắp ở trung tâm 300 mm (đối với tấm 1200x1200 là 200 mm) theo yêu cầu
9 Lắp đặt trực tiếp: móc treo trực tiếp, lắp ở trung tâm 1200 mm  0,7/m²
10 Tấm hỗ trợ Extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m²
Δ Độ sâu tối thiểu của hệ thống : 110 mm -
δ Độ sâu tháo dỡ tối thiểu: 120 mm, (170 mm nếu có thêm tấm hỗ trợ Ecophon Extra Bass) -