M318 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M318
Mã : 187

 

M318   


M318
 
 
 
 
 
m318_tkh M318_det1 M318_det2
Chi tiết Mối liên kết tường và thanh xương góc đôi Liên kết Wall spacer 5 để cố định tấm 
Sơ đồ lắp đặt (M318) for Ecophon Master Rigid Dp

1 Master Rigid Dp
 
2,8/m²
2 Thanh xương trục chính T24, lắp ở vị trí trung tâm 1200 mm (khoảng cách tối đa so với tường là 600 mm, có thể lên tới 1200 mm nếu không đè nặng lên xương trục chính và tường
 
0,9m/m²
3 Thanh xương trục phụ T24, L=1200 mm, lắp ở vị trí trung tấm 600 mm 
 
1,7m/m²
4 Thanh xương trục phụ T24, L=600 mm
 
0,9m/m²
5 Móc treo có điều chỉnh, lắp đặt ở vị trí trung tâm 1200 mm (khoảng cách tối đa so với tường là 600 mm)
 
0,7/m²
6 Kẹp móc treo
 
0,7/m²
7 Chốt Connect Wall bracket cho xương T(cho mỗi hàng xương trục chính và hai hàng xương trục phụ) theo yêu cầu
8 Thanh xương góc đôi, lắp ở vị trí trung tâm 300 mm 
 
theo yêu cầu
9 Connect Wall spacer 5
 
1/tấm cắt với một cạnh đỡ
10 Chốt Connect Panel lock Dp
 
1/tấm
11 Lắp trực tiếp: Móc treo trực tiếp, lắp đặt ở trung tâm 1200 mm 
 
0,7/m²
12 Extra Bass (1200x600x50 mm)
 
0,6/m²
Δ Min. độ sâu tối tiểu của hệ thống: 115 mm
 
-
δ Min. độ sâu tháo dỡ: 20 mm
 
-