M334 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M334
Mã : 236

  M334

 


 
 
m334_tkh M334_det1 M334_det2
Chi tiết Tấm và xương góc Connect Cover trim Dp/Dg Connect Wall spacer 5 để chốt tấm
Quantity specification (excl. wastage)
Installation diagram (M318) for Ecophon Master Rigid Dp

 1 Master Rigid Dp
1,05/m²
2 Xương góc Connect Modular Wall trim
theo yêu cầu
3 Xương Connect T24 Corridor profile
1,05/m²
4 Xương góc, lắp ở trung tâm 200 mm 
theo yêu cầu
5 Xương Connect Space bar, lắp ở trung tâm 1500 mm                            (khoảng cách tối đa so với tường là 300 mm)
theo yêu cầu
6 Kẹp tường Connect Wall spacer 5
2/ tấm cắt với một cạnh đỡ 
7 Connect Cover trim Dp/Dg
2/tấm
8 Xương góc Connect Angle trim
theo yêu cầu
9 Chốt Connect Panel lock Dp
3/tấm
Δ Min. độ sâu của hệ thống: 115 mm
-
δ Min. độ sâu tối thiểu: 20 mm
-