M56 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M56
Mã : 51
M56

 M56

M56
 
 
M56_det1 M56_det2 M56_tkh
     
Mô tả cách lắp đặt (M56) cho tấm trần Master A
  KT, mm
  600x600 1200x600 1200x1200 1250x625
1 Tấm trần Ecophon Master A 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m² -
2 Thanh xương trục chính Connect T24, lắp ở vị trí trung tâm 600 mm (Khoảng cách tối đa so với tường là 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m² 0,8m/m²
3 Thanh xương trục phụ Connect T24, L=1200 mm, lắp ở vị trí trung tâm 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,7m/m² 1,6m/m²
4 Thanh xương trục phụ Connect T24, L=600 mm 0,9m/m² - - -
5 Móc treo có điều chỉnh, lắp ở vị trí trung tâm 1200 mm (Khoảng cách tối đa so với tường     là 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²
6 Kẹp móc treo  0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²
7 Trong trường hợp lắp đặt trực tiếp: Móc treo trực tiếp Connect Direct bracket, lắp ở vị trí giữa 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²
8 Thanh xương góc, cố định cách tâm ở 300 mm theo yêu cầu theo yêu cầu theo yêu cầu theo yêu cầu
9 Thanh Xương góc đôi , cố định cách tâm ở 300 mm theo yêu cầu theo yêu cầu theo yêu cầu theo yêu cầu
10 Tấm hỗ trợ Master Extra Bass 1200x600x100 mm theo yêu cầu theo yêu cầu theo yêu cầu theo yêu cầu
Độ sâu tối thiểu của toàn hệ thống, với móc treo có điều chỉnh: 100 mm, với móc treo trực tiếp : 50 mm - - - -
Độ sâu tối thiểu cho tháo dỡ: 170 mm, 200 mm với kích thước 1200x1200 mm - - - -