M113 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M113
Mã : 52
M113

M113

M113
 
 
M113_det1 M113_det2 M113_tkh
     
 
Mô tả cách lắp đặt (M113) cho tấm trần Ecophon Master B, sử dụng keo dính Connect A-cement
 
  KT, mm
  600x600
 Tấm trần Ecophon Master B
2,8/m²
2 Keo dính Connect A-cement, (đường kính 40 mm) 1,4l/m²
3 Khung Connect Wood trim, L=3000 (Dùng trong trường hợp   lắp đặt trần nổi) theo yêu cầu
Độ sâu tối thiểu của toàn bộ hệ thống: 43 mm -
Độ sâu tối thiểu để tháo dỡ: Các tấm trần được gắn cố định nên không thể tháo rời được -
Các cạnh lộ ra đều được sơn phủ