M242 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M242
Mã : 57
M242

M242

M242
 
 
M242_det1 M242_det2 M242_tkh
     
Mô tả cách lắp đặt (M242) cho tấm trần Ecophon Master Ds
 
  KT, mm
  600x600
1 Tấm trần Ecophon Master Ds 2,8/m²
2 Thanh xương trục chính Connect T24 HD, lắp ở vị trí trung tâm 600 mm 1,7m/m²
3 Móc treo tường  cho khung xương T 1 cho mỗi hàng thanh xương trục chính  HD
4 Thanh xương trục phụ Connect T24, L=600 mm 2 trên mỗi thanh xương trục chính
5 Móc treo, lắp ở vị trí trung tâm 1500 mm 1,1/m²
6 Thanh xương góc , cố định cách tâm ở  300 mm theo yêu cầu
7 Thanh xương góc đôi , cố định cách tâm ở 300 mm theo yêu cầu
Độ sâu tối thiểu của toàn bộ hệ thống: 95 mm -
Độ sâu tối thiểu cho tháo dỡ: 50 mm -