M58 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M58
Mã : 58
M58

M58

M58
 
 
M58_det1 M58_det2 M58_det3 M58_det4
       
Mô tả cách lắp đặt (M58) cho tấm trần Ecophon Master E
 
KT, mm 600x600
1 Tấm trần Ecophon Master E 2,8/m²
2 Thanh xương trục chính Connect T24, lắp ở vị trí trung tâm1200 mm (Khoảng cách tối đa so với tường là 300 mm) 0,9m/m²
3 Thanh xương trục phụ Connect T24, L=1200 mm, lắp ở vị trí trung tâm 600 mm 1,7m/m²
4 Thanh xương trục phụ Connect T24, L=600 mm 0,9m/m²
5 Móc treo có điều chỉnh, lắp ở vị trí trung tâm 1200 mm (Khoảng cách tối đa so với tường là 600 mm) 0,7/m²
6 Kẹp móc treo  0,7/m²
7 Trong trường hợp lắp đặt trực tiếp: Móc treo trực tiếp, lắp ở vị trí trung tâm 1200 mm  0,7/m²
8 Thanh xương góc, cố định cách tâm ở 300 mm theo yêu cầu
9 Thanh xương góc đôi, cố định cách tâm ở 300 mm theo yêu cầu
10 Connect E-plug (dùng cho thanh xương góc đôi) theo yêu cầu
Độ sâu tối thiểu của toàn hệ thống, với móc treo có điều chỉnh: 110 mm, với móc treo trực tiếp: 60 mm -
Độ sâu tối thiểu cho tháo dỡ: 170 mm -