Đài Tiếng Nói Việt Nam | Services | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
   Công trình / Phòng thu, ĐTH, studio / 2009
Đài Tiếng Nói Việt Nam
Chủ đầu tư : Đài Tiếng Nói Việt Nam
Nhà thầu : Công ty TNHH Phương Ngọc (nhà thầu cung cấp hệ thống trang âm)
năm : 2009
Giới thiệu

Đài Tiếng Nói Việt Nam, địa chỉ: 58 Quán Sứ.

Đây là một trong những công trình thuộc khối truyền hình mà công ty Phương Ngọc đã thực hiện xử lý trang âm. Vật liệu lắp đặt trong công trình là Focus A, tường Wall Panel A/ Texona và nẹp gỗ.

Hình ảnh