Hệ thống đi kèm | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
Sửa nhàSửa chữa điện nước
        Sản phẩm   /  Trần âm thanh Ecophon  /  Hệ thống đi kèm
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Ecophon Flexiform A Mỗi tấm trần Focus Flexiform có dạng phẳng sau đó được...
1200x600
1600x600
2000x600
2400x600
Focus™ Fixiform Ds Ecophon Focus Fixiform Ds được sử dụng để tạo ra những sự...
600x600
1200x600
1500X600
1900X600
2300X600
Focus™ Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E được sử dụng để tạo ra những sự...
600x600
1200x600
1500X600
1900X600
2300X600
Focus™ Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E được sử dụng để tạo ra những sự...
600x600
1200 x 600
1500X600
1900X600
2300X600
Focus Wing Ecophon Focus Wing được lắp đặt như những tấm trần nổi...
1200x200
Ecophon Edge™ 500 Ecophon Edge 500 là một hệ thống được sử dụng như những...
600x600
1200x600
1200x1200
1200x1200
Focus™ Flexiform A Mỗi tấm trần Focus Flexiform khi chuyển đến có dạng phẳng sau...
1200x600
1600x600
2000x600
2400x600
Focus™ Quadro E Ecophon Focus Quadro E thuộc Series Ecophon trần cong, Ecophon Focus...
1200x300
1200x450