Trần âm thanh Ecophon | Project | Công ty TNHH Phương Ngọc
        Sản phẩm   /  Trần âm thanh Ecophon
  Sản phẩm
EDGE
Kích cỡ(mm)
Cài đặt
Focus Dg Ecophon Focus DG sử dụng trong những căn phòng đỏi hỏi trần...
600x600
1200x600
1200x1200
1600x600
1800x600
2000x600
2400x600
Focus E Ecophon Focus E đuợc sử dụng cho những nơi đòi hỏi khoảng...
600x600
1200x600
1200x1200
1600x600
1800x600
2000x600
2400x600
Focus™ F Ecophon Focus F được dùng cho những căn phòng đòi hỏi trần...
600x600
1200x600
Focus™ Flexiform A Mỗi tấm trần Focus Flexiform khi chuyển đến có dạng phẳng sau...
1200x600
1600x600
2000x600
2400x600
Focus™ Quadro E Ecophon Focus Quadro E thuộc Series Ecophon trần cong, Ecophon Focus...
1200x300
1200x450
Master A Ecophon Master A thích hợp sử dụng trong những văn phòng mở và...
600x600
1200x600
1200x1200
Master™ B Ecophon Master B dùng trong những căn phòng mà nhu cầu về độ...
600x600
Master™ Ds Ecophon Master Ds phù hợp trong khu vực trường học và những căn...
600x600
600x600
Xem tiếp    1   2   3   4   5